– Sunnfjord SV meiner det er heilt feil å bygge vindindustri høgt til fjells og med dei terrengforholda og topografien som er i Snøheiaområdet. Vindindustriteknologien er tilpassa slette landskap. SV er mot meir vindindustri på land, men kan godta mindre nærvindanlegg i til dømes industriområde, skriv Sunnfjord SV i ei pressemelding fredag.