Sunnfjord-politikarane må utsette saka om brukryssing over Jølstra