Sunnfjord kommune tek over byggeleiinga for idrettshallane. – Må gjennomførast profesjonelt

Både Jølster, Gaular og Førde skal bygge nye idrettshallar. Frå årsskiftet blir utbyggingane styrt av den nyoppretta bygg- og eigedomseininga i Sunnfjord kommune.