Øberg om tilhøva ved brannstasjonane i Jølster: – Dette kan ikkje Sunnfjord kommune leve med

Brannstasjonane på Skei og Vassenden har ikkje innlagt vatn. Garderobar finst ikkje, og brannmannskap på Vassenden må i stor utstrekning vaske eigne brannklede heime.