Skjerper kampklørne for statlege arbeidsplassar

Venstre set kampen om statlege arbeidsplassar som sitt store mantra, for å skape utvikling og folketalsvekst i den nye storkommunen.