Sunnfjord kommune: – Heilt avhengig av statleg hjelp når dette er over

Inntektene sviktar, kostnadene aukar, sparefonda til Sunnfjord kommune ramlar i verdi.