Gunnar Svidal og Øyvin Mortensbakkeklaga i 2021 Sunnfjord kommune inn for Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) for ulovleg direkte anskaffing av brøytekontraktar og vintervedlikehald av kommunale vegar. Dei hadde begge levert inn anbod på brøyting, utan å få jobbane.

No har KOFA gjort vedtak om å pålegge kommunen 2,3 millionar kroner i bot.

Firda kjem tilbake med meir.