Studentane får ikkje ta master: – Hadde eg visst dette ville eg venta eitt år

Lærarstudentane kjem i ein skvis på grunn av utdanningsreforma.