Vegtrafikksentralen vest melder at riksveg 15 over Strynefjellet er stengt på grunn av veldig glatt veg.