Straffebom og vanvittig tabbe på overtid: Sogndal øydela for seg sjølv nok ein gong

1–2.