I 07.30-tida fekk Vegtrafikksentralen den første meldinga om at ein stor stein hadde kome ned på fv. 609 i Stongfjorden.

Trafikkoperatør Mariann Hove opplyser at entreprenør er varsla om hendinga, men at dei ventar på ei maskin som skal flytte steinen.

Det skal vere passering forbi, seier ho.

Saka blir oppdatert.