Rundt tre firedelar av epidemien er no basert i Oslo og Viken, ifølgje FHI-overlege Preben Aavitsland, som meiner gjenopninga derfor kan bli todelt.

– Vi ser på ein måte ei todeling av landet. Rundt tre firedelar av epidemien går føre seg i 20 kommunar frå Sarpsborg til Oslo og nabokommunane og så ned til Drammen, seier Aavitsland til NTB.

I dette området blir det neppe nokon lettar med det første, anslår Aavitsland, som påpeikar at det meste av smitten i landet og sjukehusinnleggingar er baserte i dette store området.

– Sidan landet er så todelt, er det mogleg at gjenopninga bør skje i to omgangar. I nokre kommunar i Viken har det no skjedd ein del lettar, men nye lettar i Oslo og Viken er det nok ikkje rom for no, seier han.

– I resten av landet bør det vere rom for å prøve lettar. Det er til dømes neppe nødvendig å halde Nordlysbadet i Alta stengt fordi det er mykje smitte på Holmlia i Oslo, seier Aavitsland.

Berre éin innlagd i Nord-Noreg

Det var måndag 288 koronainnlagde pasientar på norske sjukehus. Heile 250 av dei er innlagde på sjukehus i regionen Helse sør-aust. Til samanlikning er til dømes berre 28 pasientar innlagde i Helse vest og ni i Helse Midt-Noreg.

I Helse nord er det no berre éin pasient innlagd på sjukehus med covid-19.

Aavitsland understrekar at smittesituasjonen i resten av landet er roleg samanlikna med situasjonen i Oslo og Viken.

– Det er berre eit par hundre tilfelle per dag, veldig få sjukehusinnleggingar, og vaksinasjonsprogrammet går bra. Det oppstår stadig lokale utbrot, men desse blir handterte greitt av kommunane sjølv, seier han.

– Episenteret er avgjerande

Det avgjerande for den nasjonale epidemien i tida framover er kva som skjer i episenteret for epidemien, nemleg Oslo og omland, påpeikar Aavitsland.

– Her går vaksinasjonsprogrammet no raskt, tiltaka er strenge, og smittesporinga går bra. Førekomsten er no på god veg nedover. Elles i landet ventar vi mindre og større utbrot utover våren, men vi reknar med at kommunane klarer å handtere desse utbrota, seier han.

– Det viktigaste tiltaket er intensiv smittesporing slik at ein finn alle smitta og stoppar utbrotet, seier han.

Lettar eller forlengingar av tiltak?

Regjeringa presenterte nyleg planen for korleis Noreg skal gjenopnast, ein trinnvis plan utan datoar, der det fjerde og siste trinnet representerer ein normal kvardag omtrent slik vi hugsar han.

Dei gjeldande nasjonale tiltaka varer førebels til onsdag denne veka, og det vil bli gjort ei vurdering av om dei skal forlengjast eller om ein skal gjere lettar.

Same dag skal byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo orientere om situasjonen i Oslo.

– Byrådet vil vurdere smittesituasjonen dei neste dagane, og onsdag vil vi presentere kva tiltak som vil gjelde i Oslo framover. Vi kjem til å vere veldig forsiktige med lettar og kjem ikkje til å ta nokon sjansar, seier Johansen til NTB.

– Håpet vårt er at tiltaka vi no har vil presse smitten ytterlegare ned slik at vi kan opne meir opp igjen om nokre veker, seier han.

(©NPK)