Vinterferien nærmar seg, og det er truleg mange som planlegg å reise til fjells. Men folk må sjekke vêrvarsel og skredfaren hyppig framover.

Det er mellom anna meldt stor snøskredfare på Vestlandet torsdag. I Møre og Romsdal er faregraden no sett til 4, som er det nest høgaste. Faren er dessutan aukande framover, ifølgje YR. Dei ber folk følgje med på oppdateringar på varsom.no.

Også operasjonssentralen i Vest politidistrikt oppmodar folk om å vere varsame. Det same gjer Hovudredningssentralen, som opplyser at i store delar av Sør-Noreg er snøskredfaren stor. Dei rår til at ein held seg unna skredterrenget.

Årsaka til skredfaren er at dei ferske fokksnøflaka legg seg på eit svært potent vedvarande svakt lag som gjer at det er svært lett å løyse ut skred, skriv Yr på nettsidene sine.