Stivbeint byråkrati må ikkje hindre planane om nytt basseng ved Førdehuset