Sterke reaksjonar på ønske om fylkesreversering

Av

Sogn og Fjordane Senterparti ønskjer å oppløyse storfylket Vestland så fort som råd og går inn for folkerøysting om spørsmålet. – Håplaus timing, seier Alfred Bjørlo (V).