Vegtrafikksentralen melder måndag klokka 16.00 at anløp på Losna er kansellert inntil vidare grunna sterk vind.

Dette er eitt av stoppa på ferjesambandet Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella på fv. 606.