Vegtrafikksentralen Vest melde tysdag om at spesialtransport på rv. 13 over Strynefjellet ville medføre stenging i tre ulike tunnellar.

Meldinga kom klokka 11.02, og dei tre tunnellane var Ospelitunnelen, Grasdaltunnelen og Oppljostunnelen.

Desse vart stengte i ein kort periode éin tunnell om gangen.

Klokka 11.48 er vegen over Strynefjellet opna att for fri ferdsel.