Klokka 06:00 fekk Vegtrafikksentralen Vest melding frå forbikøyrande om steinras nordvest for Stordalsvatnet i Høyanger på Fv 5442.

Det fortel Jenny Nilsson, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest.

– Det var snakk om eit par steinblokker som blei meldt fjerna av entreprenør klokka 07:15, seier ho.

Det var mogeleg med passering før steinblokkene var fjerna, og entrepenør har no meldt fri ferdsel.