Tiltak

Vedtak
2008

Endring

Endring
i pst.

Forslag
2009

Bokbyen i Fjærland

213 000

100 000

46,9

313 000

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

4 838 000

213 000

4,4

5 051 000

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

3 228 000

772 000

23,9

4 000 000

Kystmuseet i Sogn og Fjordane

2 835 000

125 000

4,4

2 960 000

Nordfjord Folkemuseum

2 258 000

99 000

4,4

2 357 000

Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen (NKD)

948 000

1 681 000

177,3

2 629 000

Opera Nordfjord

1 891 000

500 000

26,4

2 391 000

Sogn og Fjordane - museumskonsolidering

5 000 000

5 000 000

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

2 876 000

127 000

4,4

3 003 000

Sogn og Fjordane
Teater LL

13 261 000

1 000 000

7,5

14 261 000

Sunnfjord Museum

1 561 000

69 000

4,4

1 630 000

Sogn og Fjordane

33 909 000

9 686 000

28,6

43 595 000