Stadig fleire unge jenter som blir valdtekne på fest, kontaktar Chatrine

Desse kvinnene utgjer ein større del av dei som tek kontakt med Senter mot incest og seksuelle overgrep.