– Stå samla i kravet om E39-satsing, så skal eg prøve å gjere mitt

– Viktigast av alt, er unngå at Vestlandet svekkjer vegkrava sine med indre strid, seier Frida Melvær (H).