Sprengingsulykke: – Vi har fått hol i taket. Fleire ruter og dører er knust

Av

Folk på Rise og ytste Naustneset i Svelgen fekk sjokk då den siste dynamittsalva på Rise industriområde vart sprengt.