Språkrådet meiner at grenda Følling skal heite Fyling: – Dei tek frå oss identiteten

Den vesle grenda på Viksdalen har hatt namnet Følling i fleire hundre år. No tilrår Språkrådet at Fyling blir det offisielle namnet. Det set sinna i kok blant dei som bur der.