Vegtrafikksentralen vest melde måndag om redusert kapasitet på ein av avgangane ved ferjesambandet Mannheller - Fodnes.

Årsaka var ein spesialtransport, og grunna denne kunne ferja berre ta 12 passasjerar på overfarten som hadde med seg spesialtransporten.

Den reduserte kapasiteten gjaldt berre 13.00-avgangen frå Fodnes ferjekai.

Det var ikkje informert om nøyaktig kvar som vart frakta over fjorden som kravde spesialtransport.