Sparebankstiftelsen løyver ti millionar til å ruste opp Astrup-tunet, og det kan komme meir

Lekkasjar, ròteskadar og tak som kan rase. Astrup-tunet er i raskt forfall. No har DNB-stiftelsen gitt ti millionar som startløyving til eit stort restaureringsprosjekt.