Sparebankane må ta samfunnsansvar

Av

«Stundom får eg denne beklemmande kjensla av at eg gjer for lite for sparebanken min.»