«Søsterbustadane» provoserer naboar

Av

Naboar har stilt spørsmål ved kven som har ansvaret for eigedommen.