Sortland ber Zephyr komme seg ut av Høyanger kommune

Ordførar Petter Sortland er klar i sin tale.