Son (27): – Det er ikkje til å tru at vi skal leve vidare utan mamma

Det er 14 månadar sidan den tragiske trafikkulykka i Kjølsdalen. Dei etterlatne gav torsdag sterke innlegg i retten.