– Som ei scene frå ein film

Blei dytta inn i ein bil, fekk ein olboge i fleisen før det blei ropt «Køyr, køyr til Ankerløkken». Der blei han banka til blods.