Solveig har drive hagebutikk i 15 år. Ho kan ikkje hugse så mykje snø i mai

– Det verste er å finne att merkelappane. For rosene toler dette fint, seier Solveig Andersen. Her er hennar tips til å berge plantane for snøen.