Kva skal skje med «Solundir»?

Artikkelen er over 4 år gammel

Då MS «Solundir» vart truga med opphogging, vart den mellombels freda av Riksantikvaren. No er båten restaurert og snart klar for sal – dersom nokon vil kjøpe.