Søknader om dagpengar har eksplodert. Sjå talet på permitterte i din kommune

Frå 221 til 2592 personar på ei veke. Talet på permitterte som søkjer dagpengar hos NAV har eksplodert.