Ylvis barndomsheim til sals – foreldra flyttar heim til Sogndal

I 36 år har Helga og Hans Terje Ylvisåker eigd huset mellom Klokkarvatnet og Kalandsvatnet i Begen. No skal dei flytte heim til Sogndal.