Matilde (21) har hjartesorg for fylket. No blir Sogn og Fjordane-skjortene hennar rivne vekk

Matilde Ulleland Kvammen er Sogn og Fjordane-patriot på sin hals. Ho er langt frå den einaste.