Sogn og Fjordane kan ende opp med rein mannsbenk på Stortinget