– Slike situasjonar er så unødvendige!

Ei stygg forbikøyring provoserer Leiv-Arne Øien.