Slike hus vil bergensselskapet bygge i bygda

– Eg har stor tru på Vadheim, ser Peter Keilen. No har han planar om fem hus med tjue leilegheiter i bygda.