Slik vil dei løyse hytteforbodet – foreslår desse «reglane»

Før helga gjekk Norsk Hyttelag hardt ut mot det såkalla hytteforbodet. No får organisasjonen støtte frå stadig fleire.