Slik kan ein avskjed sjå ut

Ei ferje er full av historier, nokre synlegare enn andre.