Slik fekk ordførar Ole Andre Klausen med seg kalven heim

Ole Andre Klausen og sambuaren Turi Frøholm sin Volvo enda opp som kalvetaxi.