Skulle rekke ferje. Mista lappen på Dalsfjordbrua

Sjåføren meinte sjølv at ho ikkje køyrde fortare enn 100 km/t, men fekk ikkje gehør for dette i retten.