– Uheldig å ufrivillig bli flytta på hybel

Artikkelen er over 4 år gammel

Nedgang i elevtala gjer at skulestrukturen i fylket må justerast. Foreldreutval vil no verne om elevplassane i Førde.