– Skular vil bli stengde. Det er berre eit spørsmål om tid

Vestland fylke har ansvar for 45 vidaregåande skular. No jobbar fylket intenst med å lage eit opplegg der ein kan drifte undervisninga sjølv om skular skulle bli stengde.