Riksveg 5 mellom Skei og Bøyum vart søndag kveld stengd grunna av fare for snøskred.

Geologar har vore på staden og vurdert forholda.

Kvart på ni måndag morgon vart vegen opna for fri ferdsel igjen.