Frå 2023 kjem det nye krav til rømmingssikker utforming og drift av oppdrettsanlegg.

– Vi har no fastsett eit revidert regelverk som aukar tryggleiken mot rømming av fisk på oppdrettsanlegga samtidig som det gir næringa meir fleksibilitet, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i ei pressmelding.

Reglane skal bidra til å førebyggje rømming av oppdrettsfisk gjennom å sikre forsvarleg teknisk standard på anlegga.

Krava til rømmingstryggleik på oppdrettsanlegga er skjerpa i den nye forskrifta.

– Rømming har dei siste åra hovudsakleg skjedd i samband med arbeidsoperasjonar og sjølve drifta. Derfor skjerpar vi også krava til utstyr som blir brukte i samanhengar der fisk har rømt, seier fiskeriministeren.

(©NPK)