Høge temperaturar har skapt problem for skianlegga

Dei varme temperaturane torsdag og fredag har smelta vekk mykje av snøen ved skisentera i fylket. Ikkje alle er klare for å opne anlegga.