Gå til sidens hovedinnhold

Skattemeldinga er på veg, men den blir ikkje heilt som før

Tysdag 16. mars får fleire elektroniske brukarar tilgang til skattemeldinga. I år har Skatteetaten gjort nokre koronatilpassingar.

I skattemeldinga for 2020 er ikkje frådrag for arbeidsreiser fylt ut som tidlegare. Årsaka er at Skatteetaten trur det er mange som må endre denne posten på grunn av permisjonar og heimekontor.

Dei overlèt derfor skattytarane å oppgi kor mykje dei reiste. Frådraget blir vanlegvis gitt viss du har meir enn 65 km reiseveg til jobben tur-retur.

Interaktiv skattemelding

Brukarar som får tilgang tysdag, får beskjed på e-post, opplyser Skatteetaten. Du kan då logge deg inn og sjekke skattemeldinga og fylle inn opplysningar.

I år er skattemeldinga interaktiv: Viss du endrar eit tal, så ser du oppdatert skatteutrekning i skattemeldinga med ein gong. Ein skal òg få rettleiing og hjelp undervegs.

Noko som også er nytt, er at skattemeldinga blir gjort tilgjengeleg på ulike dagar mellom 16. mars og 7. april for elektroniske brukarar. Den blir ikkje sendt ut i helga eller i påska. Dei aller fleste næringsdrivande og lønnstakarar som vel å få skattemeldinga på papir, vil få ho i posten frå 7. april.

Fylle inn bustadopplysningar

Det er òg viktig at bustadeigarar passar på å sjekke skattemeldinga godt, seier forbrukarsjef i Huseierne, Carsten Pihl.

– Skattemeldinga du har fått tilsendt er førebels. Det er ei rekkje opplysningar som Skatteetaten ikkje har om deg, som du må passe på å fylle inn. Dette gjeld særleg for bustadeigarar, for her er det lite som er førehandsutfylt, seier Pihl.

Han understrekar at ein mellom anna bør sjekke at alle eigedommane er med i meldinga, at formuesverdien på bustaden er riktig, frådrag viss ein har bytt bank, frådrag viss ein leiger ut skattepliktig og å betale skatt viss ein har leigd ut hytte gjennom Airbnb i 2020. Utleige av hytte eller korttidsutleige i eigen bustad er skattefritt opptil 10.000 kroner i inntekter.

Leveringsfristen er 30. april for lønnsmottakarar og pensjonistar og 31. mai for næringsdrivande.

Kommentarer til denne saken