Skatteetaten blir «snillare» – stoppar bruk av dagbøter

For å lette trykket på næringslivet, stoppar Skatteetaten mellombels å gi tvangsmulkt til næringslivet.