Det skal gjerast vedlikehaldsarbeid på tre bruer mellom Værlandet og Bulandet. Vegen vil vere stengd i periodar på 15 minutt, utanom ferjeavgangane. Nokre veker blir vegen steng i fleire timar.

Bruene det gjeld er Langøysundbrua, Brattholmsundbrua og Åsgarden.

Dei første vekene med lange stengingar er veke 21, frå måndag 22. mai. Deretter vil det bli berre kortare stengingar i tre veker, før langtidsstengingane startar opp at i veke 25 og 26.

Bruene skal overflatebehandlast for å hindre rust på stålkonstruksjonen. Vestland fylkeskommune skriv at det er vanskeleg å seie eksakt når arbeidet vil vere ferdig.

– Dette arbeidet er veldig vêravhengig, og vil nok halde fram utover sommaren, seier Kenneth Endestad Tennefoss, byggeleiar i Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

Stengingstider i veke 21, 25 og 26:

  • kl. 08.35 – 10.15
  • kl. 11.00 – 12.25
  • kl. 13.10 – 16.10 (opning for buss kl. 14.30, 14.55, 15.30 og 16.00)
  • kl. 16.50 – 19.20

Vegen kan opnast for utrykkingskøyretøy.

Bildeserie

SJÅ BILDA: Folkeliv på Stongfjordfestivalen